Anunturi Oferte de Serviciu

Anunturi online - Oferte de Serviciu

Categoria "Oferte de Serviciu" contine un numar de 52 anunturi online publicate de catre vizitatorii nostrii.

Pentru a publica un anunt online pe situl nostru in categoria "Oferte de Serviciu" apasa aici.

Anaconda Security Force Angajeaza Agenti

Oferte de Serviciu Toata tara Anaconda Security Force Angajeaza Agenti

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
ANACONDA
SECURITY
FORCE
angajeaza
agenti
de
securitate
,
domiciliati
in
Bucuresti
, pentru
santier
.
Salariu
bun.
Informatii
suplimentare
la tel. 021.352.02.46 si 0742.102.851
Anaconda Security Force Angajeaza Agenti

Oferte de Serviciu Toata tara Anaconda Security Force Angajeaza Agenti

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
ANACONDA
SECURITY
FORCE
angajeaza
agenti
de
securitate
,
domiciliati
in
Bucuresti
, pentru
santier
.
Salariu
bun.
Informatii
suplimentare
la tel. 021.352.02.46 si 0742.102.851
Societate Angajeaza Responsabil Supply

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Angajeaza Responsabil Supply

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
Societate
angajeaza
responsabil
Supply
Chain
pentru
inregistrarea
datelor
logistice
ale
societatii
,
verificare
stocuri
,
intrari
si
iesiri
,
intocmire
rapoarte
activitate
catre
client
. Se
solicita
experienta
si
cunostiinte
in
utilizarea
calculatorului
,
Excel
(
nivel
mediu
-
avansat
),
Outlook
.
Societate Angajeaza Operatori Control Calitate

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Angajeaza Operatori Control Calitate

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
Societate
angajeaza
operatori
control
calitate
.
Optional
experienta
:
sculer
matriter
/
inspector
CTC/
metrolog
/
prelucrator
aschiere
(
frezor
,
rectificator
),
lacatus
mecanic
. Se
solicita
acuitate
vizuala
deosebita
. Tel: 0722518576; Email: angajariresurseumaneir@gmail.com
Societate Angajeaza Mecanic Intretinere

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Angajeaza Mecanic Intretinere

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
Societate
angajeaza
mecanic
intretinere
si
reparatii
masini
unelte
si
linii
de
asamblare
. Se cer
cunostiinte
de
pneumatica
,
hidraulica
,
cinematica
si
mecanica
. Se
solicita
diploma
de
certificare
in
domeniu
.
Disponibilitate
de
lucru
in 3
schimburi
,
weekend
.
Contact
: 0722518576;
angajariresurseumane
.ir@
gmail
.com
Auchan Militari Angajeaza Agent Securitate

Oferte de Serviciu Toata tara Auchan Militari Angajeaza Agent Securitate

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
Auchan
Militari
angajeaza
Agent
Securitate
cu si fara
atestat
,
femei
si
barbati
.
Program
Full
-Time
, 8h/zi,
contract
de
munca
pe
perioada
nedeterminata
.CV
-urile
pot fi
trimise
pe
adresa
de email contactmi@auchan.ro sau
depuse
la
Serviciul
Clienti
din
incinta
magazinului
.
Informatii
pot fi
obtinute
la nr 0374 10 13 24.
Security Angajeaza Agenti Securitate Domiciliati

Oferte de Serviciu Toata tara Security Angajeaza Agenti Securitate Domiciliati

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
DAB
SECURITY
angajeaza
agenti
/e de
securitate
domiciliati
in
Bucuresti
.Relatii
la telefon 0786014803.
Administra Ional Rezervelor Stat Probleme

Oferte de Serviciu Toata tara Administra Ional Rezervelor Stat Probleme

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
Administra
ţia Naţ
ional
ă a
Rezervelor
de Stat şi
Probleme
Speciale
organizeaz
ă
concurs
de
recrutare
pentru
ocuparea
funcţiei
publice
de
execu
ţie
temporar
vacant
ă de
consilier
clasa
I
gradul
profesional
asistent
din
cadrul
Serviciului
Produse
Alimentare
,
Agrovegetale
şi
Industriale
.
Concursul
se
organizeaz
ă la
sediul
Administra
ţiei Naţ
ionale
a
Rezervelor
de Stat şi
Probleme
Speciale
din
Bulevardul
Libert
ăţii nr.12A
,Sector
5,
Bucure
şti, în data de 15.06.2015, ora 1000
proba
scris
ă.
Dosarele
de î
nscriere
la
concurs
se pot
depune
în
termen
de 8 de zile de la data
public
ării în
Monitorul
Oficial
al României,
Partea
a III-a, la
sediul
A.N.R.S.P.S.
Dosarele
de î
nscriere
la
concurs
trebuie
să conţină, în mod
obligatoriu
,
documentele
prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea
normelor
privind
organizarea
şi
dezvoltarea
carierei
funcţ
ionarilor
publici
, cu
modific
ările şi
complet
ările
ulterioare
Condi
ţiile de
participare
la
concurs
,
bibliografia
stabilit
ă şi
actele
necesare
pentru
dosarul
de
concurs
se afişează la
sediul
Administra
ţiei Naţ
ionale
a
Rezervelor
de Stat şi
Probleme
Speciale
şi pe site-ul www
.anrsps
.gov.ro Relaţii
suplimentare
se pot obţine la telefon: 021- 311.42.08.
Security Angajeaza Agenti Securitate Domiciliati

Oferte de Serviciu Toata tara Security Angajeaza Agenti Securitate Domiciliati

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
DAB
SECURITY
angajeaza
agenti
/e de
securitate
domiciliati
in
Bucuresti
.Relatii
la telefon 0786014803.
Prim Comunei Gura Teleorman Organizeaza

Oferte de Serviciu Toata tara Prim Comunei Gura Teleorman Organizeaza

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
Primăria
comunei
Măgura, jud.
Teleorman
organizeaza
concurs
pentru
ocuparea
postului
de
executie
vacant
de “
muncitor
calificat
-
tractorist
” in
cadrul
Serviciului
de
salubritate
.
Concursul
se va desfăsura la
sediul
Primăriei
comunei
Măgura in data de 24
iunie
2015 ora 10,00
proba
scris
ă
respectiv
26
iunie
2015 ora 11,00
proba
interviu
.
Condi
țiile
specifice
:
studii
generale
,
permis
de
conducere
categoria
BE si CE.
Dosarele
de î
nscriere
la
concurs
se pot
depune
pana la data de 23
iunie
2015 , ora 15,00 la
registratura
institu
ției.
Persoana
de
contact
:
Ionescu
Lăcră
mioara
, telefon 0247 / 320689.
Lucrator Comercial Urgent Magazin Copii

Oferte de Serviciu Toata tara Lucrator Comercial Urgent Magazin Copii

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 27 May 2015
Lucrator
comercial
,urgent
,
magazin
pt
copii
, zona
Berceni
.
contact
: 0723167174
Bani multi in timp record?!

Oferte de Serviciu Toata tara Bani multi in timp record?!

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 May 2015
Bani
multi
in timp
record
?!
Incearca
!
Germania
-
Cautam
dame de
companie
21-35ani
(aspect
fizic
placut
si
angrijit
).
Asiguram
cazare
,acte
legale
de
munca
,
transport
si
vestimentatie
.
Castiguri
reale
3000-6000euro. Tel: 004915736049600, exklusivb@yahoo.de
Angajam Ospatari Ajutor Opatari Programri

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Ospatari Ajutor Opatari Programri

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 May 2015
Angajam
ospatari
si
ajutor
opatari
.Programri
interviu
sunati
la nr:0723.193.763
Angajam Baieti Curatenie Bucatarii Restaurant

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Baieti Curatenie Bucatarii Restaurant

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 May 2015
Angajam
baieti
pentru
curatenie
in
bucatarii
restaurant
.Programri
interviu
sunati
la nr:0723.193.763
Angajam Fete Postul Camerista Curatenie

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Fete Postul Camerista Curatenie

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 May 2015
Angajam
fete pe
postul
de
camerista
,
curatenie
in
camere
de
hotel
.Programri
interviu
sunati
la nr:0723.193.763
Angajam Ospatari Ajutor Opatari Programri

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Ospatari Ajutor Opatari Programri

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 May 2015
Angajam
ospatari
si
ajutor
opatari
.Programri
interviu
sunati
la nr:0723.193.763
Angajam Baieti Curatenie Bucatarii Restaurant

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Baieti Curatenie Bucatarii Restaurant

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 May 2015
Angajam
baieti
pentru
curatenie
in
bucatarii
restaurant
.Programri
interviu
sunati
la nr:0723.193.763
Angajam Fete Postul Camerista Curatenie

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Fete Postul Camerista Curatenie

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 May 2015
Angajam
fete pe
postul
de
camerista
,
curatenie
in
camere
de
hotel
.Programri
interviu
sunati
la nr:0723.193.763
Angajam Fete Postul Camerista Curatenie

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Fete Postul Camerista Curatenie

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 May 2015
Angajam
fete pe
postul
de
camerista
,
curatenie
in
camere
de
hotel
.Programri
interviu
sunati
la nr:0723.193.763
Angajam Baieti Curatenie Bucatarii Restaurant

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Baieti Curatenie Bucatarii Restaurant

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 May 2015
Angajam
baieti
pentru
curatenie
in
bucatarii
restaurant
.Programri
interviu
sunati
la nr:0723.193.763
Cautare anunturi
Cauta termenii in

Concursuri pentru bloggeri

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Posdru Prosanit

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Anunturi pe 49 de situri

Amdf Imobiliare - Vanzari, Cumparari, Inchirieri imobiliare

Argus HR

Abonamente Anunturi Online

Full Imobiliare

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul

Email:
Parola:
Firme de Publicitate

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Anuntul AZ
Anunturi in AZ
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi Indexa
Anunturi ziar National
Anunturi Ring
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Anunturi adunari generale
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Anunturi Online
Publicitate TV
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Anunturi Ziare Nationale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi in ziare
Inmatriculari Masini
Materiale Publicitare
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Birou Mediere Bucuresti
Servicii de curatenie
Anunt Ziar National