Anunturi Oferte de Serviciu

Anunturi online - Oferte de Serviciu

Categoria "Oferte de Serviciu" contine un numar de 40 anunturi online publicate de catre vizitatorii nostrii.

Pentru a publica un anunt online pe situl nostru in categoria "Oferte de Serviciu" apasa aici.

Societate Comercial Angajeaz Muncitorii

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Comercial Angajeaz Muncitorii

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 20 Aug 2014
Societate
Comercial
ă
angajeaz
ă
muncitorii
necalifica
ți,
zidari
și
zugravi
. Telefon 0723308576.
Farmacia Nova Toplita Angajeaza Asistent

Oferte de Serviciu Toata tara Farmacia Nova Toplita Angajeaza Asistent

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 20 Aug 2014
S.C
.FARMACIA
NOVA
TOPLITA
ANGAJEAZA
ASISTENT
FARMACIE
.
RELATII
LA
SEDIUL
FIRMEI
-STR.V
.BABES
,BL.A.AP.2-3 SAU LA TEL 0758678835
Angajam Agenti Securitate Dispeceri Video

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Agenti Securitate Dispeceri Video

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 20 Aug 2014
Angajam
agenti
securitate
,
dispeceri
video
cu
experienta
,
domiciliul
Bucuresti
. Telefon 0786.014.803
ANGAJAM fete pentru curatenie (depozit), zona Vitan

Oferte de Serviciu Toata tara ANGAJAM fete pentru curatenie (depozit), zona Vitan

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 19 Aug 2014
ANGAJAM
fete pentru
curatenie
(
depozit
), zona
Vitan
. 0768.055.045
Romania Institut Cercetare Piata Recruteaza

Oferte de Serviciu Toata tara Romania Institut Cercetare Piata Recruteaza

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
GfK
Romania
,
Institut
de
Cercetare
de
Piata
recruteaza
persoane
active
pentru a
completa
chestionare
pe
metodologia
din usa in usa.
Program
de
lucru
flexibil
,
plata
la
chestionar
. Pentru mai multe
detalii
va
rugam
sa ne
contactati
la telefon 0746 022 629 sau e
-mail
:
ovidiu
.condrea
@gfk.com. (Luni
-Vineri
9-18).
Romania Institut Cercetare Piata Recruteaza

Oferte de Serviciu Toata tara Romania Institut Cercetare Piata Recruteaza

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
GfK
Romania
,
Institut
de
Cercetare
de
Piata
recruteaza
persoane
active
pentru a
completa
chestionare
pe
metodologia
din usa in usa.
Program
de
lucru
flexibil
,
plata
la
chestionar
. Pentru mai multe
detalii
va
rugam
sa ne
contactati
la telefon 0746 022 629 sau e
-mail
:
ovidiu
.condrea
@gfk.com. (Luni
-Vineri
9-18).
Transport Angajeaza Sofer Experienta Pentru

Oferte de Serviciu Toata tara Transport Angajeaza Sofer Experienta Pentru

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
GB
TRANSPORT
ANGAJEAZA
SOFER
CU
EXPERIENTA
, PENTRU
COMUNITATE
NR TEL 0722127696
Prim Comunei Buco Jude Cara Severin Organizeaz

Oferte de Serviciu Toata tara Prim Comunei Buco Jude Cara Severin Organizeaz

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
Primăria
comunei
Bucoșnița, județul Caraș-
Severin
,
organizeaz
ă
concurs
pentru
ocuparea
funcției
publice
de
execu
ție
vacante
de
inspector
clasa
I, grad
profesional
debutant
la
Compartimentul
pentru
asisten
ță
social
ă din
cadrul
Primăriei
comunei
Bucoșnița.
Concursul
de
recrutare
const
ă în 3
etape
succesive
, ce se vor desfășura la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița, din
localitatea
Bucoșnița, nr. 81, jud. Caraș-
Severin
, după cum
urmeaz
ă: 1.
selec
ția
dosarelor
de î
nscriere
– ce se va desfășura în data de 15.09.2014, cu î
ncepere
de la ora 9:00 2.
proba
scris
ă – ce se va desfășura în data de 18.09.2014, cu î
ncepere
de la ora 9:00 3.
interviul
– ce se va desfășura în data de 19.09.2014, cu î
ncepere
de la ora 9:00
Conditiile
de
participare
la
concurs
si
bibliografia
se găsesc afișate la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița si pe site-ul
Agentiei
Nationale
a
Functionarilor
Publici
www
.anfp
.gov.ro.
Candida
ţii
trebuie
să î
ndeplineasc
ă
condi
ţiile
generale
prevăzute la art. 54 din
Legea
nr. 188/1999
privind
Statutul
funcţ
ionarilor
publici
,
republicat
ă, cu
modific
ările şi
complet
ările
ulterioare
,
precum
și urmă
toarele
condi
ții
specifice
: - să aibă
studii
universitare
de
licen
ţă
absolvite
cu
diplom
ă,
respectiv
studii
superioare
de lungă
durat
ă,
absolvite
cu
diplom
ă de
licen
ţă;
Dosarul
de î
nscriere
la
concurs
trebuie
trebuie
sa conțină urmă
toarele
documente
: a)
formularul
de î
nscriere
,
conform
anexei
nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,
modificat
ă; b)
copia
actului
de
identitate
; c)
copiile
diplomelor
de
studii
și alte acte care
atest
ă
efectuarea
unor
specializ
ări; d)
copia
carnetului
de muncă sau, după caz, o
adeverin
ță care să
ateste
vechimea
în
specialitatea
studiilor
necesara
particip
ării la
concurs
/examen
e)
cazier
judiciar
; f)
adeverin
ță care să
ateste
starea
de sănătate
corespunz
ă
toare
g)
declara
ția pe
propria
raspundere
sau
adeverinta
care sa
ateste
ca nu a desfășurat
activit
ăți de poliție
politic
ă h)
curriculum
vitae
.
Dosarele
de î
nscriere
se
depun
personal
de către
candida
ți, la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița, în
termen
de 20 de zile de la data
public
ării anunţului
privind
orgnizarea
concursului
în
Monitorul
Oficial
al României,
Partea
a III-a. Relații
suplimentare
se pot
obtine
la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița sau la telefon 0255519400.
Prim Comunei Buco Jude Cara Severin Organizeaz

Oferte de Serviciu Toata tara Prim Comunei Buco Jude Cara Severin Organizeaz

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
Primăria
comunei
Bucoșnița, județul Caraș-
Severin
,
organizeaz
ă
concurs
pentru
ocuparea
funcției
publice
de
execu
ție
vacante
de
inspector
clasa
I, grad
profesional
asistent
la
Compartimentul
pentru
cadastru
și
agricultur
ă din
cadrul
Primăriei
comunei
Bucoșnița.
Concursul
de
recrutare
const
ă în 3
etape
succesive
, ce se vor desfășura la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița, din
localitatea
Bucoșnița, nr. 81, jud. Caraș-
Severin
, după cum
urmeaz
ă: 1.
selec
ția
dosarelor
de î
nscriere
– ce se va desfășura în data de 08.09.2014, cu î
ncepere
de la ora 9:00 2.
proba
scris
ă – ce se va desfășura în data de 11.09.2014, cu î
ncepere
de la ora 9:00 3.
interviul
– ce se va desfășura în data de 12.09.2014, cu î
ncepere
de la ora 9:00
Conditiile
de
participare
la
concurs
si
bibliografia
se găsesc afișate la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița si pe site-ul
Agentiei
Nationale
a
Functionarilor
Publici
www
.anfp
.gov.ro.
Candida
ţii
trebuie
să î
ndeplineasc
ă
condi
ţiile
generale
prevăzute la art. 54 din
Legea
nr. 188/1999
privind
Statutul
funcţ
ionarilor
publici
,
republicat
ă, cu
modific
ările şi
complet
ările
ulterioare
,
precum
și urmă
toarele
condi
ții
specifice
: 1. să aibă
studii
universitare
de
licen
ţă
absolvite
cu
diplom
ă,
respectiv
studii
superioare
de lungă
durat
ă,
absolvite
cu
diplom
ă de
licen
ţă; 2. să aibă o
vechime
minim
ă de 1 (un) an, în
specialitatea
studiilor
necesare
exercit
ării funcției
publice
;
Dosarul
de î
nscriere
la
concurs
trebuie
trebuie
sa conțină urmă
toarele
documente
: a)
formularul
de î
nscriere
,
conform
anexei
nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,
modificat
ă; b)
copia
actului
de
identitate
; c)
copiile
diplomelor
de
studii
și alte acte care
atest
ă
efectuarea
unor
specializ
ări; d)
copia
carnetului
de muncă sau, după caz, o
adeverin
ță care să
ateste
vechimea
în
specialitatea
studiilor
necesara
particip
ării la
concurs
/examen
e)
cazier
judiciar
; f)
adeverin
ță care să
ateste
starea
de sănătate
corespunz
ă
toare
g)
declara
ția pe
propria
raspundere
sau
adeverinta
care sa
ateste
ca nu a desfășurat
activit
ăți de poliție
politic
ă h)
curriculum
vitae
.
Dosarele
de î
nscriere
se
depun
personal
de către
candida
ți, la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița, în
termen
de 20 de zile de la data
public
ării anunţului
privind
orgnizarea
concursului
în
Monitorul
Oficial
al României,
Partea
a III-a. Relații
suplimentare
se pot
obtine
la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița sau la telefon 0255519400.
Prim Comunei Buco Jude Cara Severin Organizeaz

Oferte de Serviciu Toata tara Prim Comunei Buco Jude Cara Severin Organizeaz

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
Primăria
comunei
Bucoșnița, județul Caraș-
Severin
,
organizeaz
ă
concurs
pentru
ocuparea
funcției
publice
de
execu
ție
vacante
de
consilier
clasa
I, grad
profesional
principal
la
Compartimentul
contabilitate
, taxe și
impozite
din
cadrul
Primăriei
comunei
Bucoșnița.
Concursul
de
recrutare
const
ă în 3
etape
succesive
, ce se vor desfășura la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița, din
localitatea
Bucoșnița, nr. 81, jud. Caraș-
Severin
, după cum
urmeaz
ă: 1.
selec
ția
dosarelor
de î
nscriere
– ce se va desfășura în data de 05.09.2014, cu î
ncepere
de la ora 9:00 2.
proba
scris
ă – ce se va desfășura în data de 08.09.2014, cu î
ncepere
de la ora 9:00 3.
interviul
– ce se va desfășura în data de 09.09.2014, cu î
ncepere
de la ora 9:00
Conditiile
de
participare
la
concurs
si
bibliografia
se găsesc afișate la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița si pe site-ul
Agentiei
Nationale
a
Functionarilor
Publici
www
.anfp
.gov.ro.
Candida
ţii
trebuie
să î
ndeplineasc
ă
condi
ţiile
generale
prevăzute la art. 54 din
Legea
nr. 188/1999
privind
Statutul
funcţ
ionarilor
publici
,
republicat
ă, cu
modific
ările şi
complet
ările
ulterioare
,
precum
și urmă
toarele
condi
ții
specifice
: 1. să aibă
studii
universitare
de
licen
ţă
absolvite
cu
diplom
ă,
respectiv
studii
superioare
de lungă
durat
ă,
absolvite
cu
diplom
ă de
licen
ţă, în
domeniul
științelor
economice
; 2. să aibă o
vechime
minim
ă de 5 (
cinci
) ani, în
specialitatea
studiilor
necesare
exercit
ării funcției
publice
;
Dosarul
de î
nscriere
la
concurs
trebuie
trebuie
sa conțină urmă
toarele
documente
: a)
formularul
de î
nscriere
,
conform
anexei
nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,
modificat
ă; b)
copia
actului
de
identitate
; c)
copiile
diplomelor
de
studii
și alte acte care
atest
ă
efectuarea
unor
specializ
ări; d)
copia
carnetului
de muncă sau, după caz, o
adeverin
ță care să
ateste
vechimea
în
specialitatea
studiilor
necesara
particip
ării la
concurs
/examen
e)
cazier
judiciar
; f)
adeverin
ță care să
ateste
starea
de sănătate
corespunz
ă
toare
g)
declara
ția pe
propria
raspundere
sau
adeverinta
care sa
ateste
ca nu a desfășurat
activit
ăți de poliție
politic
ă h)
curriculum
vitae
.
Dosarele
de î
nscriere
se
depun
personal
de către
candida
ți, la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița, în
termen
de 20 de zile de la data
public
ării anunţului
privind
orgnizarea
concursului
în
Monitorul
Oficial
al României,
Partea
a III-a. Relații
suplimentare
se pot
obtine
la
sediul
Primăriei
comunei
Bucoșnița sau la telefon 0255519400.
ROCK STAR CONSTRUCT SRL -Angajeaza stivuitorist

Oferte de Serviciu Toata tara ROCK STAR CONSTRUCT SRL -Angajeaza stivuitorist

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
ROCK STAR
CONSTRUCT
SRL -
Angajeaza
stivuitorist
(
carnet
+autorizatie
) pentru
depozit
materiale
constructii
,
punct
de
lucru
Pod
Otopeni
Centura
(
Magazin
Arabesque
).
Oferim
cazare
,
carte
de
munca
.Program
lucru
Luni
-Vineri
9.00-19.00,
Sambata
10.00-15.00.
Detalii
0724898812
Firma Constructii Angajeaza Fierari Betonisti

Oferte de Serviciu Toata tara Firma Constructii Angajeaza Fierari Betonisti

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
Firma
de
constructii
angajeaza
fierari
-
betonisti
si
dulgheri
.
ANGAJAM muncitori necalificati in domeniul constructii funerare, zona Berceni

Oferte de Serviciu Bucuresti ANGAJAM muncitori necalificati in domeniul constructii funerare, zona Berceni

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 18 Aug 2014
ANGAJAM
muncitori
necalificati
in
domeniul
constructii
funerare
, zona
Berceni
.
Salariul
de 1.200 lei. Telefon: 0766.853.416.
RESTAURANT tip fast-food angajeaza fete la bucatarie si baieti pentru shaormerie

Oferte de Serviciu Bucuresti RESTAURANT tip fast-food angajeaza fete la bucatarie si baieti pentru shaormerie

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 18 Aug 2014
RESTAURANT
tip fast
-food
angajeaza
fete la
bucatarie
si
baieti
pentru
shaormerie
.
Activitate
in ture si pe timp de
noapte
. Telefon 0762.866.713.
Atelier Confectii Cartierul Berceni Angajeaza

Oferte de Serviciu Toata tara Atelier Confectii Cartierul Berceni Angajeaza

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
Atelier
confectii
din
cartierul
Berceni
angajeaza
cofectionere
textile
cu
experienta
!Contact
la 0723.074427,021.6833000
Angajez Persoana Serioasa Innrijire Animale

Oferte de Serviciu Toata tara Angajez Persoana Serioasa Innrijire Animale

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 18 Aug 2014
Angajez
persoana
serioasa
pentru
innrijire
animale
gospodarie
.
Asigur
salariu
,
locuinta
, masa 0762667557
Firma Transport

Oferte de Serviciu Toata tara Firma Transport

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 14 Aug 2014
Firma
transport
angajeaze
soferi
pt.
Transport
Intracomunitar
Responsabilitati
: -
Conducerea
autovehiculului
in
conditii
de
siguranta
maxima
; -
Respectarea
si
aplicarea
normelor
de
circulatie
in
raport
cu
legislatia
si
reglementarile
in
vigoare
;
Aptitudini
necesare
ocuparii
postului
: -
Seriozitate
; -
Responsabilitate
; -
Loialitate
; -
Punctualitate
; -
Abilitati
de
comunicare
;
Cerinte
: -
Experienta
minim
3 luni pe
transport
intracomunitar
; -
Cunoasterea
spatiului
comunitar
; -
Cunoasterea
unei
limbi
straine
reprezinta
un
avantaj
; -
Permis
de
conducere
categoriile
CE; - Card
tahograf
; -
Atestat
transport
marfuri
generale
; -
Cazier
judiciar
curat
; Se
ofera
: -
Garantam
venituri
de
minim
1350 Euro / luna
Detalii
la: 0730009000
Firma de paza angajam agent

Oferte de Serviciu Bucuresti Firma de paza angajam agent

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 13 Aug 2014
Firma
de paza
angajam
agent
cu
experienta
in
banca
. 0725.005.856.
Angajam Muncitori Necalificati Santier

Oferte de Serviciu Bucuresti Angajam Muncitori Necalificati Santier

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 12 Aug 2014
Angajam
muncitori
necalificati
-
santier
Bucuresti
- cu
contract
de
munca
-
rugam
multa
seriozitate
-
salariu
1.600,0 lei -
persoana
de
contact
: ing.
Voinea
Daniel
, tel: 0720.547.045
Angajez cioban casatorit in zona Turnu Magurele

Oferte de Serviciu Toata tara Angajez cioban casatorit in zona Turnu Magurele

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 12 Aug 2014
Angajez
cioban
casatorit
in zona
Turnu
Magurele
-
Alexandria
0722465110.
Cautare anunturi
Cauta termenii in

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Euro Mansarde

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Anunturi pe 49 de situri

Amdf Imobiliare - Vanzari, Cumparari, Inchirieri imobiliare

Argus HR

Abonamente Anunturi Online

Full Imobiliare

Transport intern si international de marfuri. 2.500 ce camioane. Garantam calitatea servciilor

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Email:
Parola:
Firme de Publicitate

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Anuntul AZ
Anunturi in AZ
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi Indexa
Anunturi ziar National
Anunturi Ring
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Anunturi adunari generale
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Anunturi Online
Publicitate TV
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Anunturi Ziare Nationale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi in ziare
Inmatriculari Masini
Materiale Publicitare
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Birou Mediere Bucuresti