Anunturi Oferte de Serviciu

Anunturi online - Oferte de Serviciu

Categoria "Oferte de Serviciu" contine un numar de 29 anunturi online publicate de catre vizitatorii nostrii.

Pentru a publica un anunt online pe situl nostru in categoria "Oferte de Serviciu" apasa aici.

Angajam pentru Germania 2 barbati

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam pentru Germania 2 barbati

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 24 Apr 2015
Angajam
pentru
Germania
2
barbati
pentru
productia
legume
-fructe
, o
femeie
ca
sortator
si un
sofer
tractor
cu
experienta
la
tractoarele
moderne
.
Detalii
la nr 0761.150.343.
Auto Service Auto Sediul Bucuresti Bdul

Oferte de Serviciu Toata tara Auto Service Auto Sediul Bucuresti Bdul

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 23 Apr 2015
TOP LAC AUTO SRL,
service
auto, cu
sediul
in
Bucuresti
, Bdul
Timisoara
nr.179,
sector
6,
angajeaza
:
ucenic
tinichigiu
,tinichigiu
,ucenic
vopsitor
,spalator
auto -
salariu
1200-1500 ron
inclusiv
tichete
de masa
Cerinte
:seriozitate
,flexibilitate
program
,
carnet
conducere
categoria
B,
persoana
contact
LUCIAN
FALCESCU
–telefon 0745200084
,email
:lucian
.falcescu
@
toplacservice
.ro si 0755022831
Casa Enache Angajeaza Ajutor Bucatar Muncitor

Oferte de Serviciu Toata tara Casa Enache Angajeaza Ajutor Bucatar Muncitor

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 22 Apr 2015
SC Casa
Enache
SRL
angajeaza
:
ajutor
bucatar
,
muncitor
necalificat
,
menajera
sau
ingrijitor
vila , 0744603917
Casa Enache Angajeaza Ajutor Bucatar Muncitor

Oferte de Serviciu Toata tara Casa Enache Angajeaza Ajutor Bucatar Muncitor

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 22 Apr 2015
SC Casa
Enache
SRL
angajeaza
:
ajutor
bucatar
,
muncitor
necalificat
,
menajera
sau
ingrijitor
vila , 0744603917
Casa Enache Angajeaza Ajutor Bucatar Muncitor

Oferte de Serviciu Toata tara Casa Enache Angajeaza Ajutor Bucatar Muncitor

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 22 Apr 2015
SC Casa
Enache
SRL
angajeaza
:
ajutor
bucatar
,
muncitor
necalificat
,
menajera
sau
ingrijitor
vila , 0744603917
Tipografia Sothis Print Sediul Prelungirea

Oferte de Serviciu Toata tara Tipografia Sothis Print Sediul Prelungirea

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 22 Apr 2015
Tipografia
Sothis
Print
cu
sediul
in
Prelungirea
Ghencea
299-301
angajeaza
femeie
servici
,
legatorese
si
manipulanti
marfa
.Relatii
la tel. 0213194857.
Angajam Agenti Interventie Zona Otopeni

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Agenti Interventie Zona Otopeni

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 22 Apr 2015
Angajam
agenti
de
interventie
pentru zona
Otopeni
(
imprejurimi
).
Relatii
la
sediul
S.C.
ANACONDA
SECURITY
FORCE
, tel: 021 352 02 46
Agentia Antoanette Angajeaza Personal Menaj

Oferte de Serviciu Toata tara Agentia Antoanette Angajeaza Personal Menaj

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 22 Apr 2015
Agentia
Antoanette
angajeaza
personal
pentru
menaj
vila zona
Pipera
.
Cautam
persoana
harnica
, cu
experienta
,
program
full
-time
sau
intern
.
Salariu
1800 lei. Tel.0726637102
Angajam Agenti Paza Magazine Mall Doar

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Agenti Paza Magazine Mall Doar

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 22 Apr 2015
Angajam
agenti
paza pentru
magazine
din Mall, doar din
Bucuresti
.
Relatii
la
sediul
S.C.
ANACONDA
SECURITY
FORCE
, tel: 021 352 02 46
Sight Control Angajeaza Tehnician Sisteme

Oferte de Serviciu Toata tara Sight Control Angajeaza Tehnician Sisteme

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 21 Apr 2015
SIGHT
CONTROL
SRL
ANGAJEAZA
TEHNICIAN
SISTEME
SECURITATE
-cctv
,
antiefractie
,
control
acces
,interfonie
.
Cerinte
:
experienta
(
minim
2 ani),
permis
de
conducere
categor
ía B (de
minim
2 ani) Se
ofera
salariu
avantajos
si
bonusuri
. Cv la email: office@sightcontrol.ro Rel tel 0751.075.987
Parcaj Subteran Bucur Obor Cauta Agent

Oferte de Serviciu Toata tara Parcaj Subteran Bucur Obor Cauta Agent

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 21 Apr 2015
S.C.
PARCAJ
SUBTERAN
BUCUR
-OBOR
S.R.L.
CAUTA
AGENT
CONTROL
ACCES
PARCAJ
.
ATRIBUTIUNI
:
SUPRAVEGHEAZA
ACCESUL
CLIENTILOR
IN
PARCAJ
,
EMITE
BON
FISCAL
, TINE
REGISTRE
DE
ACCES
,
ASIGURA
CURATENIA
PE
CAILE
DE
INTRARE
/IESIRE
. SE
LUCREAZA
IN TURE. TEL: 021.252.79.90. L,MI,V: 9-15, MA-J:13-19.
Autoritatea Feroviar Afer Institu Public

Oferte de Serviciu Toata tara Autoritatea Feroviar Afer Institu Public

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 21 Apr 2015
Autoritatea
Feroviar
ă Română -AFER,
institu
ţie
public
ă
finan
ţată din
venituri
proprii
, cu
sediul
în
Calea
Grivi
ţei, nr.393,
Sector
1,
Bucure
şti, în
conformitate
cu
prevederile
Regulamentului
-cadru
aprobat
prin HG nr. 286/2011, cu
modific
ările şi
complet
ările
ulterioare
,
organizeaz
ă
concurs
pentru
ocuparea
, pe
durat
ă
nedeterminat
ă, a două funcţii
contractuale
de
execu
ţie
vacante
, şi
anume
: -
EXPERT
gradul
II, 1 post, la
Serviciul
Certificare
Sisteme
de
Management
al
Calitatii
-OCSM
-CM
-AFER
:
studii
universitare
de
licen
ţă,
absolvite
cu
diplom
ă de
licen
ţă sau
echivalent
ă,
specialitate
marketing
, curs
Auditor
de
Mediu
(
Certificat
de
absolvire
),
experien
ţă
necesar
ă
execut
ării
opera
ţ
iunilor
specifice
postului
: cel
putin
5 ani
vechime
în
specialitate
; - ŞOFER
treapta
I, 1 post, la
Inspectoratul
de
Siguran
ţă
Feroviar
ă Galaţi:
studii
generale
şi
profesionale
de
specialitate
mecanic
auto,
posesor
permis
de
conducere
(
categoriile
B, C, D1),
posesor
atestat
pentru
transport
persoane
,
cunoa
ş
terea
unităţilor
feroviare
de pe raza de
activitate
a
Inspectoratului
de
Siguran
ţă
Feroviar
ă Galaţi, cunoştinţe de
mecanic
ă auto,
experien
ţă
necesar
ă
execut
ării
opera
ţ
iunilor
specifice
postului
: cel puţin10 ani.
Condi
ţiile
generale
pe care
trebuie
să le î
ndeplineasc
ă
candida
ţii, sunt cele prevăzute la art. 3 din
Regulamentul
-cadru
aprobat
prin HG nr.286/2011, cu
modific
ările și
complet
ările
ulterioare
.
Termenul
limit
ă de
depunere
a
dosarului
de
concurs
este data de 15.05.2015, ora 14,00.
Locul
de desfăş
urare
a
concursului
: la
sediul
Autorit
ăţii
Feroviare
Române -AFER, Corp B,
parter
,
camera
101,
proba
scris
ă în data de 22.05.2015, ora 10,00,
interviul
în data de 28.05.2015, ora 10,00.
Tematica
şi
bibliografia
de
concurs
,
aferent
ă fiecărei funcţii,
precum
şi alte
informa
ţii
necesare
pot fi
studiate
pe site-ul AFER (http://www
.afer
.ro/) secţ
iunea
Informa
ţii/ Anunţuri/
cariera
.
Datele
de
contact
ale
persoanei
care
asigur
ă
secretariatul
: 0213072222 sau 0213077940
Angajam Muncitori Domeniu Preparare Finisare

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Muncitori Domeniu Preparare Finisare

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 21 Apr 2015
ANGAJAM
muncitori
-
domeniu
preparare
si
finisare
obiecte
din
beton
.
Oferim
cazare
,Com
.Ciolpani
,Jud
.Ilfov
,0784225345
People Assistance Fara Intermedieri Comisioane

Oferte de Serviciu Toata tara People Assistance Fara Intermedieri Comisioane

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 21 Apr 2015
S.C
PEOPLE
ASSISTANCE
SRL Fara
intermedieri
si
comisioane
ANGAJEAZA
:
INGRIJITOARE
BATRANI
LA
DOMICILIU
PENTRU
ITALIA
CONDITII
: -
VARSTA
– 28-60 ANI -
Prezenta
ingrijita
-
seriozitate
se
asigura
: -
CONTRACT
DE
MUNCA
-
SALARIU
INTRE
700 EURO -
CAZARE
SI MASA -
TRANSPORT
INFORMATII
LA TEL 0770432709, 0735533337 DE LUNI PANA
VINERI
INTRE
ORELE
11- 16
Societate de constructii angajeaza:

Oferte de Serviciu Toata tara Societate de constructii angajeaza:

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 20 Apr 2015
Societate
de
constructii
angajeaza
:
sudori
,
fierari
,
zidari
,
lacatusi
.
Salariu
motivant
.
Relatii
la tel 0741787070
Franta. HumanXpert Group Srl angajeaza

Oferte de Serviciu Bucuresti Franta. HumanXpert Group Srl angajeaza

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 17 Apr 2015
Franta
.
HumanXpert
Group
SRL
angajeaza
tinichigiu
si
vopsitor
auto, fara
comision
,
cazare
si
transport
asigurat
,
contract
6 luni,
lunar
1300 euro net, 39h
/saptamana
, tel.: 031.438.01.46, recrutare@manworking.ro
Franta. HumanXpert Group Srl angajeaza

Oferte de Serviciu Bucuresti Franta. HumanXpert Group Srl angajeaza

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 17 Apr 2015
Franta
.
HumanXpert
Group
Srl
angajeaza
tinichigiu
si
vopsitor
auto, fara
comision
,
cazare
si
transport
asigurat
,
contract
6 luni,
lunar
1300 euro net, 39h
/saptamana
, tel.: 031.438.01.46,
elena
.luciana
.dinu
@
gmail
.com
Angajam Personal Curatenie Valet Parcare

Oferte de Serviciu Bucuresti Angajam Personal Curatenie Valet Parcare

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 16 Apr 2015
Angajam
personal
pentru
curatenie
si
valet
parcare
(
carnet
de
condurere
cat. B) pentru club de
fitness
. 0752222202
Restaurant tip fast-food angajeaza

Oferte de Serviciu Bucuresti Restaurant tip fast-food angajeaza

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 16 Apr 2015
Restaurant
tip fast
-food
angajeaza
:
casiera
, fete la
bucatarie
,
femeie
de
serviciu
. 0762.866.713/ 0785.244.555.
persoane calificate ca sudori si lacatusi auto sau confectii metalice

Oferte de Serviciu Toata tara persoane calificate ca sudori si lacatusi auto sau confectii metalice

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 14 Apr 2015
Relian
Remorci
ofera
locuri
de
munca
pentru
persoane
calificate
ca
sudori
si
lacatusi
auto sau
confectii
metalice
Ne
gasiti
pe
Soseaua
Alexandriei
nr. 216
birou
1, si la telefon 0786310184.
Cautare anunturi
Cauta termenii in

Concursuri pentru bloggeri

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Posdru Prosanit

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Anunturi pe 49 de situri

Amdf Imobiliare - Vanzari, Cumparari, Inchirieri imobiliare

Argus HR

Abonamente Anunturi Online

Full Imobiliare

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul

Email:
Parola:
Firme de Publicitate

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Anuntul AZ
Anunturi in AZ
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi Indexa
Anunturi ziar National
Anunturi Ring
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Anunturi adunari generale
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Anunturi Online
Publicitate TV
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Anunturi Ziare Nationale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi in ziare
Inmatriculari Masini
Materiale Publicitare
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Birou Mediere Bucuresti
Servicii de curatenie
Anunt Ziar National