Anunturi Oferte de Serviciu

Anunturi online - Oferte de Serviciu

Categoria "Oferte de Serviciu" contine un numar de 99 anunturi online publicate de catre vizitatorii nostrii.

Pentru a publica un anunt online pe situl nostru in categoria "Oferte de Serviciu" apasa aici.

Auchan Militari Angajeaza Lucrator Comercial

Oferte de Serviciu Toata tara Auchan Militari Angajeaza Lucrator Comercial

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 Aug 2016
AUCHAN MILITARI angajeaza LUCRATOR COMERCIAL, CASIERI, MACELAR. Program Full-Time, 8h/zi, contract de munca pe perioada nedeterminata.CV-urile pot fi trimise pe adresa de email contactmi@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr 0374 10 13 24. Te asteptam in echipa noastra!
Tornado Security Angajeaza Agenti Interventie

Oferte de Serviciu Toata tara Tornado Security Angajeaza Agenti Interventie

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 Aug 2016
TORNADO SECURITY angajeaza agenti de interventie pentru Bucuresti 2000 RON NET. Minimum 1,80m, 80kg, permis categ. B minimum 2 ani, experienta in domeniu. 0725641638
Naan Food Drink Studio Angajeaz Tari Barmani

Oferte de Serviciu Toata tara Naan Food Drink Studio Angajeaz Tari Barmani

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 Aug 2016
Naan-Food & Drink Studio angajează ospătari, șef de sală și barmani cu experiență, vorbitori de engleză. Detalii la 0723.168.699 sau office@naan.ro
Privind Organizarea Concursului Ocuparea

Oferte de Serviciu Toata tara Privind Organizarea Concursului Ocuparea

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 Aug 2016
A N U N Ț
privind organizarea concursului pentru ocuparea unui număr de patru posturi contractuale de execuție vacante de muncitori calificați în cadrul Serviciului de Apă și Canalizare al Comunei Bucoșnița, județul Caraș-Severin


Primăria comunei Bucoșnița, județul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 4 (patru) posturi contractuale de execuție, vacante, de muncitori calificați în cadrul Serviciului de Apă și Canalizare al Comunei Bucoșnița, județul Caraș-Severin
Concursul pentru ocuparea celor patru posturi de muncitori calificați, se va desfășura la sediul Primăriei comunei Bucoșnița, din localitatea Bucoșnița, nr. 81, jud. Caraș-Severin, după următorul program al probelor de concurs/examen:
1. selecția dosarelor – se va desfășura în data de 07.09.2016, cu începere de la ora 10:00
2. proba scrisă – se va desfășura în data de 09.09.2016, cu începere de la ora 10:00
3. interviul – se va desfășura în data de 12.09.2016, cu începere de la ora 10:00
I. Pentru ocuparea celor patru posturi contractuale de execuție, vacante, de muncitori calificați în cadrul Serviciului de Apă și Canalizare al Comunei Bucoșnița, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele condiții specifice :
a) Studii medii sau gimnaziale;
b) Vechime în muncă de minim 1 (un) an;
II. În vederea participării la concurs, candidații vor depune la sediul Primariei comunei Bucoșnița până cel mai târziu la data de 05.09.2016, ora 14:00, dosarul de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs/examen adresată primarului comunei Bucoșnița;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Actele solicitate candidaților în vederea înscrierii la concurs vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
III. Bibliografia pentru concurs/examen este următoarea :
a) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instițutiile publice.
b) Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
c) Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 88/20.03.2007 privind aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei comunei Bucoșnița sau la telefon: 0255/519400. Persoana care va asigura secretariatul comisiei de concurs este d-ra Belciu Lidia Brândușa
Primaria Comunei Racos Judetul Brasov Organizeaza

Oferte de Serviciu Toata tara Primaria Comunei Racos Judetul Brasov Organizeaza

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 Aug 2016
Primaria comunei Racos,judetul Brasov,organizeaza concurs la sediul din comuna Racos,str.Dr.Imreh Barna,nr.13,pentru ocuparea postului vacant de administrator public in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Racos.a) Conditii generale de participare:conform art.3 al Regulamentului - cadru aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.b)Conditii specifice:- sa fie absolvent de studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, de preferat in domeniu economic,juridic sau administrativ;-sa aiba o vechime in specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;-sa aiba cunostinte de operare pe calculator, cel putin nivel mediu;- sa aiba abilitati de organizare si coordonare,de analiza si sinteza,planificare si actiune strategica,control si depistare a deficientelor.Termen limita de depunere a dosarelor:12.09.1016,ora 16,00.Proba scrisa se va desfasura in data de 20.09.2016,ora 10,00 iar proba interviu in data de 22.09.2016,ora 12,00 la sediul institutiei Primaria comunei Racos.Bibliografia si relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei comunei Racos sau la tel./fax;0268/286809
Dini Maicii Domnului Angajeaz Perioad Nedeterminat

Oferte de Serviciu Toata tara Dini Maicii Domnului Angajeaz Perioad Nedeterminat

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 Aug 2016
Grădiniţa „Maicii Domnului” Ştefăneşti angajează pe perioadă nedeterminată profesori învăţământ preşcolar. Relaţii la telefon: 0753.95.49.60.
Fujikura Automotive Romania Sediul Cluj

Oferte de Serviciu Toata tara Fujikura Automotive Romania Sediul Cluj

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 Aug 2016
SC FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, cu sediul in Cluj, str. Streiului, nr. 18, producator de componente electrice pentru industria de automotive, cu filiale in tara si strainatate, angajeaza INGINER MASINI UNELTE Cerinte: studii superioare tehnice; experienta in domeniul injectiei de mase plastice; cunostinte temeinice de limba engleza si japoneza; gandire strategica, excelente abilitati de comunicare interpersonala, flexibilitate, spirit analitic, capacitate de organizare, orientare catre performanta si atingerea scopurilor Oferim: - pachet salarial atractiv - bonusuri in functie de realizari - posibilitatea dezvoltarii profesionale intr-o societate multinationala Curicullum Vitae se va depune la Departamentul Resurse Umane din str. Streiului, nr. 18 sau la fax; 0264-449420, pana in data de 31.08.2016. Numai persoanele selectate vor fi contactate.
Munca Tehnician Operator Sunet Tehnician

Oferte de Serviciu Bucuresti Munca Tehnician Operator Sunet Tehnician

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 26 Aug 2016
Loc de munca tehnician/ operator sunet - tehnician/operator sunet pentru Royal Caribbean Cruise Lines Cazare, masa, asigurari medicale, costuri de viza si bilete de avion acoperite de angajator. NU se percept taxe de recrutare/ imbarcare ! Detalii: https: www. jobcruise. ro/ro/loc-munca-job/1-Vase_croaziera_-_personal_ospitalitate/11-Personal_tehnic/82-Tehnician_Sunet
Munca Tehnician Lumini Operator Technician

Oferte de Serviciu Bucuresti Munca Tehnician Lumini Operator Technician

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 26 Aug 2016
Loc de munca tehnician lumini - Operator technician lumini pentru Royal Caribbean Cruise Lines JOB CRUISE-Bucuresti, August 2016 Cazare, masa, asigurari medicale, costuri de viza si bilete de avion acoperite de angajator. NU se percept taxe de recrutare/ imbarcare Detalii: https: www. jobcruise. ro/ro/loc-munca-job/1-Vase_croaziera_-_personal_ospitalitate/11-Personal%20 tehnic/81-Tehnician_Lumini
Fabrica incaltaminte, angajeaza cusatoare

Oferte de Serviciu Toata tara Fabrica incaltaminte, angajeaza cusatoare

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 Aug 2016
Fabrica incaltaminte, banda noua angajeaza cusatoare, pregatitoare, croitor si maistru, zona metrou Crangasi. Telefon 0728847845
Munca Rigger Specialist Tachelaj Specialist

Oferte de Serviciu Bucuresti Munca Rigger Specialist Tachelaj Specialist

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti

Publicat in: 26 Aug 2016
Loc de munca rigger/ specialist tachelaj - Specialist tachelaj / rigging specialist pentru Royal Caribbean Cruise Lines JOB CRUISE-Bucuresti, August 2016 Cazare, masa, asigurari medicale, costuri de viza si bilete de avion acoperite de angajator. NU se percept taxe de recrutare/ imbarcare Detalii: https: www. jobcruise. ro/ro/loc-munca-job/1-Vase_croaziera_-_personal_ospitalitate/11-Personal%20 tehnic/64-Rigging_Specialist
DGS SECURITY

Oferte de Serviciu Toata tara DGS SECURITY

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 26 Aug 2016
DGS SECURITY angajeaza agenti paza, pentru magazin jucarii situat in Carrefour Tom, salariu 1000 lei net , atestat , tel :0786.447.447 , 0727.083.007
Agentur Erich Lahner Simona Furdui Agentur

Oferte de Serviciu Timis Agentur Erich Lahner Simona Furdui Agentur

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Timis

Publicat in: 26 Aug 2016
Agentur: erich lahner& simona furdui - Agentur: erich lahner& simona furdui-seniorenhilfe wir suchen frauen, 25 - 55 jahre, als selbständige seniorenbetreuerin in austria, min. 3 monate turnus, max. 12 monate/jahr, mit deutsch kommunikativ! 45 eur,-/tag brutto 3 monate arbeit= 3.450 eur, 10 monate= 11.500 eur eur 1.150 pro monat werk-lohn = 2 x 575 + eur 181 sva-assekuranz + eur 17 wko-umlage = comercial jetzt anrufen: erich lahner + simona furdui, seit über 11 jahren! moosstraße 41 g, 5020 salzburg tel. fix. aus: 0043-662-822929, od. tel. rum.: 0040-753-035600 e-mail: lahner. pflege@gmx. at, ingrijirabatraniaustria@hotmail. com, website: http://www. lahner-pflege. at
Angajam Muncitori Necalificati Transport

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Muncitori Necalificati Transport

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 25 Aug 2016
Angajam muncitori necalificati pentru transport mobilier la domiciliul clientilor .pachet salarial 1400 ron net.tel.0722.214.793/0730.709.446/0729.618.811
Angajam Soferi Transport Mobilier Domiciliul

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Soferi Transport Mobilier Domiciliul

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 25 Aug 2016
Angajam soferi cat B pentru transport mobilier la domiciliul clientilor.pachet salarial 1800 ron net.tel.0722.214.793/0730.709.446/0729.618.811
Angajam Personal Curatenie Restaurant Experienta

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Personal Curatenie Restaurant Experienta

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 25 Aug 2016
Angajam personal curatenie restaurant cu experienta
Pachet salarial atractiv, conditii de lucru deosebite.
Adresa: Sos. Pipera 48, Bucuresti
Detalii la nr: 0723597512
Mili Jude Suceava Organizeaz Concurs Ocuparea

Oferte de Serviciu Toata tara Mili Jude Suceava Organizeaz Concurs Ocuparea

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 25 Aug 2016
Oraşul Milişăuţi,judeţul Suceava,organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul Compartimentului protectie civila la data de 28.09.2016,ora 10-proba scrisă şi la data de 30.09.2016 ora 12-interviul.Condiţiile de participare la concurs:studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul stiințelor administrative.Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial.
Bibliografia se publică la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariamilisauti.ro.Relaţii la tel: 0230418175.
Institutul Pneumoftiziologie Marius Nasta

Oferte de Serviciu Toata tara Institutul Pneumoftiziologie Marius Nasta

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 25 Aug 2016
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante pe perioada determinata, in data de 09.09.2016:
- 1 post – asistent medical generalist P.L. – post temporar vacant – A.T.I.
- 1 post – asistent medical generalist debutant P.L. – post temporar vacant – A.T.I.
- 1 post – asistent medical generalist debutant P.L. – Secția Clinica Chirurgie Toracica.
- 1 post – asistent medical generalist principal P.L. – post temporar vacant – C.P.U.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
a) asistent medical generalist P.L
- absolvent școala postliceala sanitara;
- diploma de bacalaureat;
- minimum 6 luni vechime in specialitate.
- aviz O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs.
b) asistent medical principal generalist P.L.:
- absolvent școala postliceala sanitara;
- diploma de bacalaureat;
- minimum 5 ani vechime in specialitate.
- diploma grad principal.
- aviz O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs.
c) asistent medical generalist debutant P.L.:
- absolvent școala postliceala sanitara;
- diploma de bacalaureat;
- adeverința O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs.
1) Tipul probelor de concurs pentru posturile de mai sus:
- Probă scrisă in data de 09.09.2016 si interviu in data de 14.09.2016;
2) Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Registratura Institutului sau secretariatul comisiei de concurs din cadrul Serviciului R.U.N.O.S. Informaţii suplimentare, condiții pentru participare se găsesc pe site-ul institutului www.marius-nasta.ro secțiunea „Anunțuri”.
3) Candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs, dosarul pentru înscriere la concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs, până la ora 13.00 a ultimei zile de înscriere, persoane de contact: referent IA Băceanu Georgeta, tel. nr. 021/335.69.10 int.2553/ Ec. II Anghelescu Alexandra, int. 2543.
Erich Lahner Simona Furdui Seniorenhilfe

Oferte de Serviciu Toata tara Erich Lahner Simona Furdui Seniorenhilfe

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara

Publicat in: 25 Aug 2016
Erich Lahner & Simona Furdui-Seniorenhilfe
Seit uber 11 Jahren!

Wir suchen Frauen, 25-55 Jahre, als selbständige
Seniorenbetreuerin in Austria, min. 3 Monate Turnus,
max. 12 Monate/Jahr, mit Deutsch kommunikativ!
45 Eur,-/Tag Brutto
3 Monate Arbeit= 3.450 Eur, 10 Monate= 11.500 Eur
EUR 1.150 pro Monat Werk-Lohn = 2 x 575 +
EUR 181 SVA-Assekuranz +
EUR 17 WKO-Umlage = comercial

Adresse buero:
Moosstraße 41G
5020 Salzburg
Tel. fix.: 0043-662-822929
od.Tel. Rum.: 0040-753-035600
e-mail: lahner.pflege@gmx.at
ingrijirabatraniaustria@hotmail.com
website: http://www.lahner-pflege.at/
Cautam Persoane Pasionate Gaming Cautam

Oferte de Serviciu Timis Cautam Persoane Pasionate Gaming Cautam

Categoria: Oferte de Serviciu
Localitatea:
anunturi Oferte de Serviciu Timis

Publicat in: 25 Aug 2016
Cautam persoane pasionate de Gaming - Cautam Operator Simulatoare Auto Daca esti pasionat de calculator/gaming vino in echipa noastra la singurul centru de simulatoare in realitatea virtuala care se va deschide in Iulius Mall Timisoara. Cautam persoane dinamice, serioase, amabile cu initiative pasionate de Gaming.-mediu de lucru profesionist;-un loc de munca sigur intr-un ambient modern si inedit;-Contract pe perioada nedeterminata.-Program: Full time (normă întreagă) Cerinte:-abilitati de comunicare si operare PC peste nivel mediu;-entuziast, motivat; Oferim salariu+tichete de masa Trimite acum CV-ul tau la email: happyvillage. ro@gmail. com
Cautare anunturi
Cauta termenii in

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Posdru Prosanit

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Anunturi pe 49 de situri

Amdf Imobiliare - Vanzari, Cumparari, Inchirieri imobiliare

Argus HR

Abonamente Anunturi Online

Full Imobiliare

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul

Email:
Parola:
Firme de Publicitate

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Anuntul AZ
Anunturi in AZ
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi Indexa
Anunturi ziar National
Anunturi Ring
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Anunturi adunari generale
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Anunturi Online
Publicitate TV
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Anunturi Ziare Nationale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi in ziare
Inmatriculari Masini
Materiale Publicitare
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Birou Mediere Bucuresti
Servicii de curatenie
Anunt Ziar National