Anunturi Adunari Generale

Anunturi online - Adunari Generale

Categoria "Adunari Generale" contine un numar de 1 anunturi online publicate de catre vizitatorii nostrii.

Pentru a publica un anunt online pe situl nostru in categoria "Adunari Generale" apasa aici.

Convocator Privind Adunarea General Ordinar

Adunari Generale Toata tara Convocator Privind Adunarea General Ordinar

Categoria: Adunari Generale
Localitatea:
anunturi Adunari Generale Toata tara

Publicat in: 20 Feb 2018
CONVOCATOR
PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROTAN S.A.
Din 20.02.2018
Subsemnatul, Antal István Loránt, cetățean român, născut la data de 19.10.1981, în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. II. Rákóczi Ferenc nr. 41, jud. Harghita, identificat cu CI seria HR nr. 283317, eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 19.08.2008, CNP 1811019194050, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al PROTAN S.A., societate pe acțiuni de naţionalitate română, cu sediul în Bucureşti, str. Tăbăcarilor nr. 6-10, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/2367/1991, EUID: ROONRC.J40/2367/1991, cod unic de înregistrare: 368356 („Societatea”), în conformitate cu Actul constitutiv al Societății şi cu dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, prin prezenta, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PROTAN S.A. în ziua de 27.03.2018, ora 10:30, la sediul secundar al Societăţii, situat în Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77, Corp E, parter, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 20.03.2018, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
Ordinea de zi:
1)Revocarea din funcţia de membru al Consiliului de Administrație (administrator) al Societăţii şi, pe cale de consecinţă, radierea din registrul comerțului din această funcție (inclusiv din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație), a dlui. Antal István Loránt.
2)Numirea în funcția de administrator al Societății, respectiv de membru al Consiliului de Administrație al Societății, a dlui. Pántya Szabolcs, cetățean maghiar, cu mandat valabil până la 18.05.2019; Consiliul de Administrație al Societății urmând a fi compus din: dl. Gyetvai Imre, dl. Dr. Bényi Szabolcs Tamás și dl. Pántya Szabolcs.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar Societatea va răspunde întrebărilor adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul secundar al Societăţii, situat în Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77, Corp E, parter, sector 1, sau transmise prin orice alte mijloace care să ateste primirea acestora de către Societate, la adresa anterior menționată (cu confirmare de primire).
Documente și informaţii suplimentare cu privire la persoana propusă pentru funcția de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul secundar al Societăţii, situat în Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77, Corp E, parter, sector 1, începând cu data publicării Convocatorului, între orele 9:00-16:00, numai în zilele lucrătoare (lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul secundar al Societății, putând fi consultată şi completată de către acționari, la cerere, în condițiile legii).
Participarea se va face pe baza prezentării actului de identitate și, după caz, pentru votul prin reprezentare, a împuternicirii speciale în condiţiile art. 125 din Legea societăţilor nr. 31/1991 (depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare).
În situaţia în care la prima convocarea nu se îndeplinesc condiţiile de legale privind cvorumul, următoarea adunarea generală ordinară este convocată pentru ziua următoare, la data de 28.03.2018, cu aceeași ordine de zi, aceeaşi oră şi acelaşi loc de desfăşurare.
Președintele Consiliului de Administrație al Protan S.A.
Antal István Loránt
Cautare anunturi
Cauta termenii in

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Anunturi pe 49 de situri

Amdf Imobiliare - Vanzari, Cumparari, Inchirieri imobiliare

Argus HR

Abonamente Anunturi Online

Full Imobiliare

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul

Email:
Parola:
Firme de Publicitate

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi ziar National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Anunturi Online
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Servicii de curatenie